SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โรงงานเครื่องกระป๋องฮั่วเซ้ง จำกัด
บจ.โรงงานเครื่องกระป๋องฮั่วเซ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105531014375
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 38/255 หมู่ที่ 5 ต.จอมทอง อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : 02-4680517
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่ายส่งและส่งออกเครื่องกระป๋อง

Links