SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โรงงาน เอ็นพี ออโต้พาร์ท จำกัด
บจ.โรงงาน เอ็นพี ออโต้พาร์ท จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105535058814
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 25/107 หมู่ 10 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.คลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : 0-2646-4000
แฟกซ์ : 0-2225-8434
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตขนมที่ทำจากแป้ง เช่น ขนมคุกกี้ ขนมเค้ก เป็นต้น

Links