SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โยตา จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105527040065
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : 411411/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 44 ต.จอมทอง อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : 0-2898-4339
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

อาหารเจและซื้ออาหารเจสำเร็จรูปจำหน่ายส่ง

Links