SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โมเดิร์น เบค จำกัด
บจ.โมเดิร์น เบค จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : ไม่มี
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 800 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารประเภท ขนมปัง คุ๊กกี้ เค๊กและเบเกอรี่อื่นๆ

Links