SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โฟร์เวกเตอร์ ไบโอเทค จำกัด
บจ.โฟร์เวกเตอร์ ไบโอเทค จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505553004905
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 128/1 หมู่ที่ 7 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ #50180
โทรศัพท์ : 0) 53 12 0588
แฟกซ์ : (0) 53 12 0589 
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไทยและจีน

Links