SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505547004095
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 279 หมู่ที่ 9 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน #51150
โทรศัพท์ : 0-5398-3271-3
แฟกซ์ : 0-5398-3270
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร ในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ

Links