SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โปรสวีท จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105551018180
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 133 หมู่ที่ 2 ต.สายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร #10220
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิต นำเข้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วัตถุหรือสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล

Links