SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โบโบเฮิร์บ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555059395
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 165/255 ถนนแก่นตูมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น #40000
โทรศัพท์ : 0-2509-3950
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ขาย ยาสมุนไพร อาหารเสริม เครื่องสำอาง

Links