SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โนลา เฮลท์ จำกัด
บจ.โนลา เฮลท์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0145557003311
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 99/9 หมู่ที่ 2 ถนนลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา #13230
โทรศัพท์ :  094-883-9090
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

รับซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ใบชา วิตามินเสริม อาหารเสริม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Links