SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โซบีเร็ค (ประเทศไทย) จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105545127207
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : 02-6514207
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ดำเนินการผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับการจำหน่าย และการ


Links