SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โซ กู๊ด ฟู๊ด จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554020983
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 171/56 ซอยลาดพร้าว 80(จันทิมา) ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายขนมและอาหารสำเร็จรูป


Links