SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โชยุยากิ กรุ๊ป จำกัด
บจ.โชยุยากิ กรุ๊ป จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0245546001125
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 381-399 ถนนประชาสรรค์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา #24000
โทรศัพท์ : 0-3881-2745
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำซอสปรุงรส


Links