SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โชคชัยอุตสาหกรรมน้ำมันพืช จำกัด
บจ.โชคชัยอุตสาหกรรมน้ำมันพืช จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0245531000276
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 295/2 หมู่ที่ 8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา #24120
โทรศัพท์ : 038-551029
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช


Links