SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โคราช รอยัล กรีน จำกัด
บจ.โคราช รอยัล กรีน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305532000279
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 55/25 ถนนพายัพทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา #30000
โทรศัพท์ : 044-461524
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารกระป๋อง

Links