SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โคคา ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บจ.โคคา ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105537060310
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : 35/1 หมู่ที่ 2 ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา #24130
โทรศัพท์ : 0-3857-7505
แฟกซ์ : 0-3857-7351
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหาร จำหน่ายอาหาร แช่แข็งกึ่งสำเร็จรูป

Links