ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โคโค่นัท แฟคเตอร์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705557000651
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 57 หมู่ที่ 10 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต แปรรูป และจำหน่ายผัก ผลไม้ และสินค้าทางการเกษตรอื่น ๆ ทุกชนิด

แผนที่ :


Links