SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โกลบอล เฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0515546000053
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 279 หมู่ที่ 9 ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน #51150
โทรศัพท์ : 053-511034
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สมุนไพ

Links