SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0905527000660
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 27/4 หมู่ที่ 7 ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7430-3999
แฟกซ์ : 0-7430-3900
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตเนื้อปลาบดแช่แข็ง ผลิตเนื้อปูเทียม ผลิตผลิตภัณ


Links