SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : 88 ฟู๊ดส์ จำกัด
88 ฟู๊ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556159261
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 17 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ ต.หนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2707-8820
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบการด้านประมง ปศุสัตว์ ผลิต ชำแหละ ตัดแต่ง แปรรูปสินค้า แช่แข็ง อาหารสำเร็จรูป

แผนที่ :


Links