SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โกลเด้นฮาร์เวสท์(ประเทศไทย) จำกัด
บจ.โกลเด้นฮาร์เวสท์(ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705541000347
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 28 หมู่ที่ 4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี #70120
โทรศัพท์ : 032 232868
แฟกซ์ : 032 356252
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

เครื่องปรุงรสอาหาร

Links