SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โกลเด้นเรย์ จำกัด
บจ.โกลเด้นเรย์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557011896
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : 12 ซอยกาญจนาภิเษก 003 ต.หลักสอง อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร #10160
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย นำเข้า สินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอาหาร ชา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

Links