SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โกลเด้น บาร์น คอนเฟคชันนารี่ จำกัด
บจ.โกลเด้น บาร์น คอนเฟคชันนารี่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557153861
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ 2986 เอ็น ชั้น 29 ถนนพระราม 1 ต.ปทุมวัน อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจัดจำหน่ายเบเกอรี่และสิ่งที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

Links