ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โกลเดน ซัน แอควา จำกัด
บริษัท โกลเดน ซัน แอควา จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105551095001
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 38/83 หมู่ที่ 19 ซอยยิ่งเจริญ ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2174-7087-8
แฟกซ์ : 0-2174-7089
เว็บไซต์ : www.goldensunaqua.com

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิตอาหาร และเครื่องดื่มที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูป น้ำผลไม้

แผนที่ :


Links