SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.โกลเด้น แวลลี่ จำกัด
บจ.โกลเด้น แวลลี่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0265555000292
หมวดหมู่ : ผัก
ที่อยู่ : 48 หมู่ที่ 2 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก #26110
โทรศัพท์ : 081-917-6520
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิต ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำ

Links