ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แฮปปี้ พลัส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
บริษัท แฮปปี้ พลัส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735555004625
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 131/1 หมู่ที่ 6 ถนนบรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73220
โทรศัพท์ : 02-408-2334
แฟกซ์ : 2-408-2335
เว็บไซต์ : www.kinsethailand.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผักและผลไม้แปรรูป

แผนที่ :


Links