SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แอสเซทเซซามีน จำกัด
บจ.แอสเซทเซซามีน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0615556000063
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 2/1 หมู่ที่ 1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี #61120
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย น้ำมันงา น้ำมันจมูกข้าว

Links