SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แอลไพน์ ฟูดส์ จำกัด
บจ.แอลไพน์ ฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105543081099
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 260 ถนนสิรินธร ต.บางพลัด อ.เขตบางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร #10700
โทรศัพท์ : 0-2881-2386
แฟกซ์ : 0-2881-2741
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต นำเข้า ส่งออก ค้าส่ง ค้าปลีก อาหารสำเร็จรูป

Links