SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แอบโซลูท แอธ จำกัด
บจ.แอบโซลูท แอธ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557021883
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : 30/63 ตรอกหมู่บ้านฝนทองทองนิเวศน์ ถนนพหลโยธิน ต.อนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร #10220
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์นมอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

Links