SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แอบโซลูท แคปซ์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : ไม่มี
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 13/197 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางไผ่ อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร #10160
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการค้า ผลิต นำเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม

Links