SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แอ๊ดว้านซ์ แมเนจเม้นท์ เจแปน จำกัด
บจ.แอ๊ดว้านซ์ แมเนจเม้นท์ เจแปน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105549043555
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 51/6 ซอยพร้อมพรรค ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 02-2594550
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายขนมเค้ก ขนมปัง เบเกอรี่ รวมถึงให้บริการขายกาแฟ เครื่องดื่มและอาหารว่าง

Links