ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แอ๊ดดี้ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745519000038
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 91 หมู่ที่ 7 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : 0-2234-0410-1
แฟกซ์ : 0-2237-0775
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลไม้กระป๋อง

แผนที่ :


Links