SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แอคเซส ไลฟ์ไซนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105552107011
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 283 ชั้น 3 ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง ต.สี่พระยา อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร #10500
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร

Links