SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แสงสุขอุตสาหกรรม จำกัด
บจ.แสงสุขอุตสาหกรรม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105528037025
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 21/32 อาคารไทยวาทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 12 เอ ถนนสาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร #10120
โทรศัพท์ : 0-2222-8589
แฟกซ์ : 0-2312-1174
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชจากน้ำมันมะพร้าว และน้ำมันปาล์ม

Links