SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แล็บบอราทอรี่ ออฟ เนเจอร์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505555009777
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 31/2 หมู่ที่ 2 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50000
โทรศัพท์ : 02-8622727
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตอาหารเสริมทุกชนิด

Links