SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แมสธานี เลเบอร์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557153887
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 8/24 ถนนสุนทรโกษา ต.คลองเตย อ.เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

กิจการผลิต จำหน่าย เครื่องดื่ม อาหารสมุนไพร อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินแร่ธาตุบำรุงร่างกาย

Links