SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เฮลตี้ บี จำกัด
เฮลตี้ บี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505554004411
หมวดหมู่ : น้ำตาลและสารให้ความหวาน
ที่อยู่ : 133/1 หมู่ที่ 9 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ : 0-5396-3533
แฟกซ์ :  053963534
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ แปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง ผลิต ค้า ผลิตภัณฑ์ผึ้ง


Links