SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แม็กซ์ เฮลท์ตี้ ซัพพลาย จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : ไม่มี
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 230/6 ถนนนาคนิวาส ต.ลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร #10230
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ซื้อขาย ขายปลีกขายส่ง ค้า นำเข้าส่งออก จำหน่าย อาหารเสริม วิตามิน และเครื่องประทินผิว ทุกประเภท

Links