SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แฟร์ฟูด โปรดักส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105539062387
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 78/236-241 หมู่ที่ 5 ต.แสมดำ อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : 02-4516305-6
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

เป็นผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

Links