SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แฟร์เวเธอร์ แอสเซ็ทส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105546115580
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 19/125 อาคารสุขุมวิท สวีท ชั้น 13 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท ต.คลองเตยเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 02-6420213
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและนำเข้าสินค้าเพื่อสุขภาพ

Links