SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แฟชั่นฟู้ด จำกัด
บจ.แฟชั่นฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735531000808
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 105/4 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม #73110
โทรศัพท์ : 0-3432-4777
แฟกซ์ : 0-3422-3222
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก นำเข้า ส่งออกขนมข้าวเกรี

Links