ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แพนอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105535095710
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 400 ถนนสรรพาวุธ ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-3829-9358-61
แฟกซ์ : 0-3829-9362
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ส่งออก ขายปลีกอาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง

แผนที่ :


Links