ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แพนสยามฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105533112269
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 400 ถนนสรรพาวุธ ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2745-4722-6
แฟกซ์ : 0-2745-4727
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและส่งออกน้ำผลไม้ น้ำดื่ม

แผนที่ :


Links