SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แต้ เทสสตี้ จำกัด
บจ.แต้ เทสสตี้ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105546032471
หมวดหมู่ : อาหารทะเล
ที่อยู่ : 241/5 ซอยจี 19 ถนนรามคำแหง ต.สะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : 02-7296269
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปลาหมึกปรุงสำเร็จรูป


Links