SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แดรี่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
บจ.แดรี่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548104798
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 76 อาคาร ดี.เอฟ. ถนนริมคลองแสนแสบ ต.บางกะปิ อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ : 02-7168070
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม เนย เนยแข็ง


Links