SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แดนนิช เบคค์ จำกัด
บจ.แดนนิช เบคค์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105532022193
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 591/8 ถนนสุขุมวิท ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 0-2259-7272
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่ายเบเกอรี่


Links