ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แจ้น ไท้ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505547005083
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 590 หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ : 053-840191
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต และจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง พืชไร่ ผลไม้ สินค้าทางการเกษตรทุกชนิด

แผนที่ :


Links