SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แก้วมังกรเภสัช จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705544000267
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 123/2 ม.6 ถนนเพชรเกษม ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี #70120
โทรศัพท์ : 0-3234-0349
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์แผนโบราณ

Links