ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แกรนด์เอเชียอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
บริษัท แกรนด์เอเชียอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105529046559
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 9/9 หมู่ทึ่ 4 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 0-3220-0717
แฟกซ์ : 0-3222-1397
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผักและผลไม้กระป๋องปลากระป๋อง

แผนที่ :


Links