SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.แกรนด์เบย์ ฟิชเชอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด
บจ.แกรนด์เบย์ ฟิชเชอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0235556000326
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 80/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด #23000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์น้ำ และแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งเพื่อส่งออก

Links