SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เอส.ซี.โชคูฮิน จำกัด
เอส.ซี.โชคูฮิน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0905543000059
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 68/1 หมู่ที่ 6 ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทรศัพท์ : 08-1738-2707
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและส่งออก ขายส่งสัตว์น้ำแช่แข็งและอบแห้ง


Links